Z nabídky:

Úschovna kol

Parkoviště

Vinný sklípek

Internet - WiFi

Počítač

Vyjíždky na koních

Vyhlídkové lety

Koupání

Masáže

Cyklisté a cyklotrasy

Dětská hřiště

Fotbalové hřiště

Hřiště na volejbal

Dětské ceny a slevy

Domácí mazlíčci vítáni

pracovní skupiny - ubytování


Možnosti:

Kuželky

Pálení čarodějnic

Znojemské vinobraní

Retzské vinobraní

Znovin cup

Burčákfest

Znojemský hrozen

Kürbisfest

Pivní slavnosti

Okurkobraní

Putování po vinicích

Vycházky do NP

Termální lázně Laa

Výlety a zajímavosti

Turistický vláček


Ubytování Telč - penzion Znojmo Havraníky

Telč

Pokud máte zájem navštívit toto zajímavé místo na mapě jižní Moravy, doporučujeme vám ubytování v penzionu ve Znojmě – Havraníkách a to v penzionu Ham-ham National park, které vám poskytne velmi pěkné ubytování za nízkou cenu. Telč se tak stane vítaným cílem pro váš celodenní výlet. Svou blízkostí Telče vám toto ubytování v našem penzionu hotel. typu poskytuje šanci k návštěvě dalších skvělých lokalit jižní Moravy a Rakouska

TROCHA HISTORIE TELČE

Prý byla Telč založena moravským knížetem Ottou II. jako památka na jeho vítězství nad českým Břetislavem r. 1099. Historicky doložená je však až zpráva o zeměpanském dvorci, sídle to královského správce. Tento dvorec Telč vyplatil Karel IV. ze zástavy asi r.1335 a později jej směnil za pohraniční hrad Bánov s Jindřichem z Hradce. Tento rod zakládá novou Telč. Rozvíjející se město, obdařené Karlem IV. právem hrdelním a výročními trhy, trpělo v dalším čase požáry a později husitskými bouřemi. Podle městské kroniky, založené 1359 byla Telč dobyta 1423 husitským vojskem pak Janem Hvězdou z Vícemilic.

V polovině 16. století se ujímá telčského panství Zachariáš z Hradce a nastává doba nebývalého rozkvětu pro hrad i město.

Za panování Slavatů je město poznamenáno třicetiletou válkou. Telč i celý kraj trpí pod švédskými vojsky. Město bylo Švédy r. 1645 i krátce obsazeno a vyrabováno. Další vlastník Hraběnka z Meggau povolala do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej přímo proti zámku. V té době je založeno i jezuitské latinské gymnázium, lékárna a meteorologická stanice.

18. století je poznamenáno vrchnostenským útiskem, poté však nastává vzestup měšťanského stavu a majetnější měšťané si krášlí město kašnami, mariánským sloupem, sochami a kaplemi. V druhé polovině století přicházejí jozefínské změny: 1773 je zrušen jezuitský řád.

Počátek 19. století je ve znamení industrializace. V bývalém Slavatovském dvoře vzniká Langova továrna na sukna, která měla až 600 zaměstnanců. Druhá půle 19. století přinesla posun v národním uvědomění. Telč hrála významnou roli v celém jihozápadním moravském regionu. 1898 byla postavena železnice z Kostelce do Telče a jejím propojením přes Slavonice do rakouské Švarcenavy skončila i komunikační izolace. Rozproudil se nový kulturní i hospodářský život. Telč se začala rozvíjet a rostla avšak podržela si tvář dávno zašlých časů. Tato historická zachovalost je důvodem, proč bylo jádro města zapsáno v r. 1992 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Znak Telče

Kontakt:

Petr Dušejovský, Krapkova 2, 671 81 Znojmo, IČ: 665 41 590
Tel.: +420 608 618 575, e-mail: pension@ham-ham.cz
Číslo účtu: 2600660765/ 2010